serendipity-wedding-1serendipity-wedding-2serendipity-wedding-3serendipity-wedding-4serendipity-wedding-5serendipity-wedding-6serendipity-wedding-7serendipity-wedding-8serendipity-wedding-9serendipity-wedding-10serendipity-wedding-11serendipity-wedding-12serendipity-wedding-13serendipity-wedding-14serendipity-wedding-15serendipity-wedding-16serendipity-wedding-17serendipity-wedding-18serendipity-wedding-19serendipity-wedding-20serendipity-wedding-21serendipity-wedding-22serendipity-wedding-23serendipity-wedding-24serendipity-wedding-25serendipity-wedding-26serendipity-wedding-27serendipity-wedding-28serendipity-wedding-29serendipity-wedding-30serendipity-wedding-31serendipity-wedding-32serendipity-wedding-33serendipity-wedding-34serendipity-wedding-35serendipity-wedding-36

Venue: Serendipity Garden Weddings, Oak Glen

Videographers: Perryfield Films

Florist: Flowers Etc.

Hair/makeup: Fiona Cheng

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...